Versie: januari 2021

Boeking

Een boeking komt tot stand middels een van de volgende mogelijkheden:

 • het invullen van het boekingsformulier op onze website;
 • het sturen van een email met de benodigde gegevens naar ons email adres;
 • het maken van een reservering via een van de aangesloten boekingswebsites.

Na controle van de beschikbaarheid en de eventueel ingevulde vragen en/of extra wensen op het boekingsformulier sturen wij een boekingsbevestiging.

Door het maken van een boeking bevestigd u deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

Aanbetaling

Binnen 14 dagen na verzending van de boekingsbevestiging dient de aanbetaling, zijnde 25% van de verschuldigde huursom, betaald te zijn.

Indien de betaling niet binnen 14 dagen in ons bezit is, beschouwen wij de boeking als door u geannuleerd.

Indien de boeking korter dan 28 dagen voor de aanvang van de huurperiode gemaakt wordt, dient de volledige huursom terstond na de boekingsbevestiging te worden betaald.

Betaling

Het resterende bedrag dient uiterlijk 28 dagen voor de aanvang van de huurperiode betaald te zijn.

Indien de volledige betaling niet 28 dagen voor aanvang van de huurperiode in ons bezit is, beschouwen wij de boeking als door u geannuleerd.

Betalingen dienen te geschieden door overboeken naar:

         IBAN:                      NL 90 INGB 0005 2522 11
         te name van:          R.J. van Rosmalen

 

Annuleren

Het is mogelijk om een gemaakte boeking te annuleren. Hierbij worden de volgende termijnen en betalingsverplichtingen gehanteerd:

 • meer dan 56 dagen voor aanvang huurperiode
  • geen huursom verschuldigd
  • een eventuele aanbetaling zal worden gerestitueerd
 • tussen de 28 en 56 dagen voor aanvang huurperiode
  • verschuldigde huursom is 50% van totale huursom
 • minder dan 28 dagen voor aanvang huurperiode
  • verschuldigde huursom is 100% van de totale huursom

Wij raden u aan om vooraf een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Mochten wij door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen zijn een boeking te annuleren, zal een eventueel betaalde aanbetaling worden gerestitueerd.

 

Aankomst

Op de dag van aankomst kan de Gîte vanaf 16:00 uur betrokken worden. Bij aankomst krijgt u van ons de sleutel van de Gîte en voor u van belang zijnde informatie.
Het dupliceren van de sleutel is niet toegestaan. Bij overtreding is een vergoeding van € 500 verschuldigd, onverminderd de werkelijk kosten
Bij verlies, diefstal of enige andere vorm van verloren gaan van de sleutel is een vergoeding van € 100 verschuldigd.
Als u zich op welke manier dan ook buitensluiten is een vergoeding van € 25 verschuldigd.

Wanneer u, om wat voor reden dan ook, verlaat bent en niet voor 17:30 uur aanwezig kunt zijn verzoeken wij u ons even te bellen op +33 607 84 66 07.

Na aankomst zullen wij samen met u de Gîte inspecteren om zeker te weten dat u een onbezorgde vakantie tegemoet kunt gaan.

Verblijf

De Gîte dient gebruikt te worden als vakantieverblijf. Het is uitdrukkelijk verboden, zonder vooraf overleg en/of toestemming, om de Gîte te gebruiken voor feesten en partijen, in de ruimste zin van het woord.
De Gîte is bestemd voor bewoning door maximaal 6 personen. Een kind jonger dan 6 jaar, dat gebruik maakt van het eventuele geplaatste kinderbed, niet meegerekend.
In de Gîte zijn huisdieren niet toegestaan.

Om geen overlast voor onze buren en op de openbare weg te veroorzaken, mogen er bij de Gîte maximaal twee auto’s geparkeerd staan.

Wij begrijpen dat, zeker in de zomermaanden, het heerlijk is ’s avonds lekker buiten te vertoeven en naar de sterren te kijken. Om overlast voor andere huurders en onze buren te voorkomen, verzoeken we u de rust tussen 22:00 uur en 08:00 uur in acht te nemen.  

Roken is alleen toegestaan op het terras bij uw Gîte. Wij verzoeken u de asbak die bij uw Gîte aanwezig is te gebruiken. Het is dus niet toegestaan om in uw Gîte, andere gebouwen of bij het zwembad te roken.

Het zwembad wordt door ons dagelijks schoongemaakt. U kunt het zwembad gebruiken van 09:00 uur tot 19:00 uur. Zwemmen is alleen toegestaan aan personen in bezit van een zwemdiploma. Ongeoefende zwemmers mogen alleen onder adequate begeleiding binnen de omheining van het bad komen. Het gebruik van het zwembad geschiedt geheel op eigen risico.

Alle kosten voor extra wensen en zaken dienen contant te worden afgerekend. Wij beschikken niet over een pinapparaat.

Indien er tijdens uw verblijf problemen zijn en/of mankementen optreden, verzoeken wij u dit terstond aan ons te melden. Wij zullen dan onze best doen om deze op te lossen of te verhelpen. Wanneer u een melding doet bij vertrek, zal dit nooit en te nimmer leiden tot restitutie van een gedeelte van de betaalde huur.

Mocht er tijdens uw verblijf schade ontstaan of iets stuk gaan, verzoeken wij u dit terstond aan ons te melden. Wij houden ons het recht voor de kosten van schade en/of breuk geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.

Het riool is aangesloten op een septictank. Hierdoor mogen er alleen biologisch afbreekbare materialen geloosd worden via het riool. In geen enkel geval mag er olie of vet geloosd worden. Wij verzoeken u voorzichtig te zijn met schoonmaakmiddelen en bij twijfel ons te raadplegen.

De Gîte beschikt over een (draadloze) internetaansluiting. Hiervan kunt u als huurder gebruik maken middels een zogenaamde fair share policy.

Let op:
   In Frankrijk is het verboden om illegaal te streamen of te uploaden/downloaden.
   Hier staan hoge boetes op en er wordt streng op gecontroleerd en gehandhaafd.
   De persoons gegevens van huurder/overtreder worden op verzoek aan de autoriteiten
   en/of auteursrecht hebbende doorgegeven.
   Alle boetes en kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder
   worden verhaald.

Vertrek

Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 10:00 uur de Gîte te verlaten.

Voor vertrek graag:

 • de Gîte (bezem)schoon en netjes achter laten;
 • de vaat schoon en droog in de kast opbergen;
 • uw eigen etenswaren meenemen;
 • de dekbedovertrekken en het linnengoed opgevouwen op het voeteneinde van het bed neerleggen;
 • de koelkast leeg en schoon achter laten;
 • het huisvuil in de daarvoor aanwezige container deponeren.

Indien hieraan niet voldaan wordt, houden wij ons het recht voor om schoonmaakkosten in rekening te brengen.

In geval van nood

In geval van nood zijn wij altijd te bereiken op +33 607 84 66 07.

Les Vines:               +33 607 84 66 07

Alarmnummer:    <algemeen alarmnummer>

Dokter:                     <dokter en/of dokterspost>

Tenslotte

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ontstaan als gevolg van uw verblijf in de Gîte of op ons terrein.
Noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ontstaan door het gebruik van de op ons terrein aanwezige faciliteiten.
Tevens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het onklaar zijn van faciliteiten en/of voorzieningen dan wel het buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen op ons terrein.
Bovenstaande zal nooit en te nimmer leiden tot restitutie van de betaalde huur dan wel een gedeelte van de betaalde huur. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om reparatie, herstel of vervanging op de korst mogelijke termijn uit te voeren.

Mocht komen vast te staan dat een van de in deze voorwaarden opgenomen artikelen nietig is dan tast die nietigheid de geldigheid van de overige in deze voorwaarden opgenomen bepalingen niet aan.

Op al onze voorwaarden en reglementen als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

Door het maken van een boeking worden uw gegevens opgenomen in ons bestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw boeking en de status van uw betaling bij te houden. Tevens gebruiken wij uw gegevens om u de nodige informatie omtrent uw verblijft toe te zenden en u op de hoogte te houden van onze diensten. Wij verstrekken uw gegevens nooit en te nimmer aan derden.

Thema:  Overlay door  Kaira · Copyright 2020 Les Vines